قالب وبلاگ
تکنالوژی تعلیمی
آنجه که من معلم باید در مورد کار و هنرم بدانم و به آن عمل کنم. 
نويسندگان
پيوندهای روزانه
» لطفاً برای تماس به این آدرس مراجعه نمایید: :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/٢
» سبک‌های یادگیری :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/٢٦
» 70راه برای آموزش اثر‏بخش :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» چگونه معلمی مسلکی باشیم؟ :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
» اکتشافات جدید مضمون تکنالوژی تعلیمی :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٩/۱٧
» سه‌شنبه ۱۳۸۸/٩/۱٧ :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٩/۱٧
» یادگیری مبتنی بر مغز :: دوشنبه ۱۳۸۸/٩/۱٦
» تلفیق روش های تدریس :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٧/٧
» مبانی روان شناسی :: دوشنبه ۱۳۸۸/٧/٦
» تاریخچه طراحی آموزشی :: یکشنبه ۱۳۸۸/٦/٢٢
» کاربرد برنامه های آموزشی و تلویزیونی در کلاس درس :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٦/۱٧
» هوش های چندگانه هاوارد گاردنر :: دوشنبه ۱۳۸۸/٦/۱٦
» مکتب هوشمند smart school :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٦/۱٠
» یکشنبه ۱۳۸۸/٦/۸ :: یکشنبه ۱۳۸۸/٦/۸
» رنگ چیست؟ :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٥/٢٢
» آشنایی با انواع الگو های تدریس :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٥/٢٠
» پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۸ :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۸
» روان شناسی تربیتی :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٩
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱٧ :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱٧
» ان.ال.پی :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٠/۳ :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٠/۳
» چگونه یک تدریس حرفه ای داشته باشیم؟ :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٩/٢٦
» عید غدیر مبارکباد :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٩/٢٦
» پرسشنامه تحت وب DISC :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٩/٢٦
» انواع روش های تدریس :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٩/۱٤
» اهمیت خلا‌قیت و نوآوری در زمینه ارزشیابی آموزشی :: دوشنبه ۱۳۸٧/٩/۱۱
» ایجاد اولین پروگرام ماستری درپوهنتون تعلیم وتربیه کابل :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٩/٦
» آموزش تفکر به دانش آموزان ( ضرورت و اهمیت آن :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٩/٥
» ارتباطات :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۸/٢٩
» ویژگیهای افراد خلاق :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۸/٢۳
» الگوهای طراحی آموزشی :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/٢۱
» برنامه درسی :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/٢۱
» فنون راهنمایی :: دوشنبه ۱۳۸٧/۸/٢٠
» تعریف و اهداف راهنمایی و مشاوره :: دوشنبه ۱۳۸٧/۸/٢٠
» طبقه بندی اهداف آموزشی بلوم :: دوشنبه ۱۳۸٧/۸/٢٠
» n.l.p برنامه ریزی عصبی _ کلامی چیست ؟ :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۸/۱٦
» مفاهیم ارتباط :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۸/۱٥
» تعریف رسانه آموزشی :: یکشنبه ۱۳۸٧/۸/۱٢
» مبانی روانشناسی :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۸/۸
» Constructing a :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۸/٢
» نقد و بررسی طرح درسهای درس ریاضی (1) :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/٢٤
» چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/٢٤ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/٢٤
» چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/٢٤ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/٢٤
» دوشنبه ۱۳۸٧/٧/٢٢ :: دوشنبه ۱۳۸٧/٧/٢٢
» یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٢۱ :: یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٢۱
» یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٢۱ :: یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٢۱
» یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٢۱ :: یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٢۱
» یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٢۱ :: یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٢۱
» چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٧
» چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٧
» چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٧
» چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٧
» چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٧
» چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٧
» چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٧
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/۱٦ :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/۱٦
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/۱٦ :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/۱٦
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/۱٦ :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/۱٦
» دوشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٥ :: دوشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٥
» دوشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٥ :: دوشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٥
» دوشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٥ :: دوشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٥
» گپهای خوب :: دوشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٥
» معنویت و روان شناسی :: یکشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٤
» یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٧ :: یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٧
» بابای دارا بابای نادار :: یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٧
» انواع ارتباط یا روشهای برقراری ارتباط :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۳
» تعاریف تکنالوژی تعلیمی :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/٢
» روان شناسی رنگها :: یکشنبه ۱۳۸٧/٦/۳۱
» ...:::تقدیم به همه ی بازدید کنندگان :::... :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٦/٢۸
» معرفی یک تکنولوژیست :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٦/٢۸
» استراتژیهای یاددهی – یادگیری :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٦/٢۸
» مدلهای طرح پیام :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٦/٢٧
» هدف ،عناصر و موانع ارتباطی :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٦/٢٦
» تعریف مفاهیم ارتباط :: دوشنبه ۱۳۸٧/٦/٢٥
» طراحی وتولید مواد آموزشی :: یکشنبه ۱۳۸٧/٦/٢٤
» مفهوم نو آوری در آموزش :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٦/٢۱
» التماس دعا :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٦/٢۱
» آشنایی با محدودیت ها، نگهداری و ارزشیابی از فیلم های آموزشی :: یکشنبه ۱۳۸٧/٦/۱٧
» تعریف طراحی آموزشی :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٦/۱٢
» خطای دید 2 :: یکشنبه ۱۳۸٧/٦/۱٠
» خطای دید :: یکشنبه ۱۳۸٧/٦/۱٠
» الفبای طراحی :: یکشنبه ۱۳۸٧/٦/۱٠
» تعریف هیجان :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٦/٧
» Education policy-planning process :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٦/٧
» ارتباط در آموزش :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٦/٦
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/٦/٥ :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٦/٥
» کاربرد کامپیوتر در آموزش :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٦/٥
» وسایل، مواد و رسانه های آموزشی :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٦/٥
» تکنولوژی آموزشی و رسانه های آموزشی :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/٢٩
» دیوید هیوم :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» عناصر عمده در تفکر :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» اختلالهای رفتاری :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» آیا واقعا ما خودمان را می شناسیم :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» ویژگی‌های شخصیتی معلم و نقش آن در تدریس :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٩
» دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه عصبی محیطی :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٩
» مکتب های روانشناسی :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٩
» چهارشنبه ۱۳۸٥/۸/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳۸٥/۸/۱٧
» مهارتهای چهارگانه ارتباطات :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۸/۱٦
» مهندسی ذهن و خلاقيت :: شنبه ۱۳۸٥/٤/۳۱
» مهندسی ذهن و خلاقيت :: شنبه ۱۳۸٥/٤/۳۱
» جامعه شناسی شادی :: شنبه ۱۳۸٥/٤/۳۱
» جامعه شناسی شادی :: شنبه ۱۳۸٥/٤/۳۱
» تعريف فناوری اطلاعات :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٤/۱٥
» افزايش کارايی مغز :: یکشنبه ۱۳۸٥/٤/۱۱
» مقدمه ای بر نظامهای آموزشی جهان :: شنبه ۱۳۸٥/٤/۱٠
» مهارتهای دهگانه زندگی :: شنبه ۱۳۸٥/٤/۱٠
» مديريت دانش :: شنبه ۱۳۸٥/٤/۱٠
» تقويم تحصيلی پوهنحی تعليم وتربيه پوهنتون باميان :: شنبه ۱۳۸٥/٤/۱٠
» کار آفرينی :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٤/٧
» ارتباطات بهره ور :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٤/٧
» موج اول - دوم - سوم :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٤/٧
» جامعه شناسی ارتباطات :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٤/٧
» گپی با شما خواننده عزيز :: دوشنبه ۱۳۸٥/۳/٢٩
» نقل قول :: دوشنبه ۱۳۸٥/۳/٢٩
» یکشنبه ۱۳۸٥/۳/٢۸ :: یکشنبه ۱۳۸٥/۳/٢۸
» روز معلم :: چهارشنبه ۱۳۸٥/۳/۳
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دانشجوی دوره دکتری برنامه درسی ورودی 1391 دانشگاه خوارزمی هستم. مدرک ماستری در تعلیم و تربیه را از اولین دوره ماستری پداگوژی در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1388 گرفتم و استاد پوهنتون(دانشگاه) بامیان از سال 1383 الی 1389 بودم و از سال 1390 الی میزان 1391 با دانشگاه کاتب همکاری داشتم. قصدم از ایجاد این وبلاگ جمع آوری موضوعات پداگوژیکی است که از سایتهای دیگر دریافت و در این وبلاگ منسجم گردد. هنوز به خود اجازه نوشتن در زمینه پداگوژی را نداده ام. آرزویم شادبودن انسانهاست و موفقیتشان.
صفحات دیگر
امکانات وب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

آمار وبلاگ

  • کاربران آنلاین :

  • بازديدها :

خدمات وبلاگ نویسان

خدمات وبلاگ نویسان جوان

انواع کـد های جدید جاوا تغیــیر شکل موس