قالب وبلاگ
تکنالوژی تعلیمی
آنجه که من معلم باید در مورد کار و هنرم بدانم و به آن عمل کنم. 
نويسندگان
پيوندهای روزانه

1 -مفهوم و تعریف ارتباط ، انواع زمینه های ارتباط
2 - نقش وسائل ارتباط جمعی در آموزش اوقات فراغت و ...
3 - کارکردهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... رسانه ها
4 – ساختار سازمانی وسائل ارتباط جمعی
5 – ارتباط نوشتاری ( مطبوعات ) ، ارتباط دیداری ( تلویزیون ) ، ارتباط شنیداری ( رادیو )
 منابع :
1 ) جامعه شناسی ارتباطات ، باقر سارو خانی، انتشارات اطلاعات 1371
2 ) ارتباط شناسی ، مهدی محسنیان ، انتشارات سروش 1368
3 ) افکار عمومی و ارتباطات ، علی اسدی ، انتشارات سروش 1371
4 ) برای درک رسانه ها ، مک اوهان و هربرت مارشال ، مرکز تحقیقات صداوسیما 1377
5 ) ارتباطات جامعه امروز و فردا ،ایرج پاد ، انتشارات سروش 1369
6 ) آئینه های جیبی ، انتشارات رادیوو تلویزیون ، مک اوهان 1352
 ارتباط از نظر لغوی واژه ای است عربی به معنی پیوند دادن ، پیوستگی و رابطه
از نظر اصطلاحی طبق نظریه آقای ادوین ابری در معنی عام عبارت از فن انتقال اطلاعات ،افکارو رفتارهای انسانی از یک شخص به شخص دیگراست .
انجمن بین المللی تحقیقات ارتباط جمعی : منظور از ارتباط روزنامه ها ، نشریات ، مجلات ، کتب، رادیو ، تلویزیون و سایر وسایل ارتباطی همانند تلگراف و کابلهای زیر دریایی می باشد .
ارتباط ، چگونگی تولید و توزیع کالاها و خدمات مختلفی را که وسایل و فعالیت های فوق به عهده دارند بیان می نماید .
چالزکولی : ارتباط ساز و کاری است که در خلال آن روابط انسانها برقرار شده و بسط می یابد و تمامی مظاهر فکری و وسایل انتقال و حذف آنها در مکان و زمان بر پایه این ساز و کار توسعه می یابد .
میکی اسمیت : ارتباط یعنی فراگرد انتقال اطلاعات ، احساسات ، حافظه و افکار در میان مردم .
 پیامدهای بحث ارتباطات در جوامع انسانی :
الف ) پیامدهای سیاسی
1 – رشد و گسترش آگاهی های سیاسی
2 – ایجاد تحولات سیاسی در سطح گسترده ( نظیر مشارکت جامعه درمسائل سیاسی کشور )
3 – رشد افکار عمومی ، توسعه سیاسی و کمک به ایجاد احزاب
4 – کمک به ایجاد یکپارچگی سیاسی و حرکت به سوی قانونمند شدن جوامع
ب ) پیامدهای اجتماعی فرهنگی
1 – حرکت بسوی جهانی واحد و یکپارچگی فرهنگی اجتماعی
2 – القاء فرهنگ های بیگانه یا مشترک در زمینه ها و سطوح مختلف اجتماعی فرهنگی
3 – کمک به تشکیل نهادهای مختلف اجتماعی و ایفای نقش در تغییرات فرهنگی اجتماعی جامعه
4 – ایجاد تغییر در مفاهیم و خرده فرهنگ های جامعه و جوامع به نفع فرهنگ قدرتمند تر
5 – گسترش شهر نشینی و رشد جامعه مدنی
6 – افزایش کمی و کیفی سطح تحصیلات آکادمیک و تغییر در طرز تلقی انسان نسبت به جهان
ج ) پیامدهای اقتصادی
1 – تبدیل اقتصاد معیشی به اقتصاد بازار در واحد جامعه یعنی خانوار
2 – کانالیزه کردن سلایق افراد در مسیر مورد نظر به جهت اهداف اقتصادی و تبلیغات اقتصادی خاص در جهت انتخاب کالاهای مورد نظر
3 – گسترش مبادلات سودمند اقتصادی بین جوامع در سطح بین المللی
 تعریف ارتباط جمعی : عبارتست از رساندن اطلاعات ، انتقال اندیشه ها ، ایده ها و برداشت ها به عده زیادی از انسانها در یک زمان بدون در نظر گرفتن مکان و مرزهای جغرافیایی
 ارتباطات : 1 ) برون مرزی 2 ) درون مرزی
مخاطب : مخاطب هدف اصلی وسایل ارتباط جمعی در جهت انتقال پیام
مخاطب کسی است که محتوای پیام به او مربوط می شود . سهمی از پیام داشته و پیام به منافع و مصالح وی مرتبط می باشد .
دشوارترین قسمت برای عملکرد بهینه وسائل ارتباط جمعی این است که مفهوم و معنی پیا م برای همه دریافت کنند گان یکسان نمی باشد . به عبارت دیگر معنای پیام در ذهنیت های مختلف متفاوت بوده و افراد با توجه به بسیاری از عوامل از جمله فرهنگ ، جایگاه اجتماعی و تربیت مفهوم خاصی را از یک پیام دریافت می کنند .
افکار عمومی : پدیده ای است اجتماعی که حاصل عکس العمل اذهان مخاطبان به وسائل ارتباط جمعی می باشد . این افکار حاصل جمع آوریهای جداگانه افراد نبوده بلکه پدیده ای است سازمان یافته ، محصول ارتباطات و اثرات متقابل آن .
 رابطه مخاطب با رسانه ها :
الف ) هر چه رسانه بگوید همان می شود . رسانه به رفتار مخاطب شکل داده و رفتارهای همگانی و کلیشه ای پدید می آورد .
ب ) مخاطب موجودی سرسخت و فعال است ، خود را در معرض هرپیامی قرار نمی دهد و پیامی را بر می گزیند که با ذهنیت هایش همخوانی داشته باشد .
ج ) رسانه های همگانی در جهتی حرکت می کنند و مسیری را برای فعالیت بر می گزینند که با گزینش مخاطب تناسب داشته باشد .
مخاطب : 1 ) ملی 2 ) فرا ملی
اثرات ناشی از تبدیل شدن مخاطبان ملی به فراملی :
الف – افزایش ضریب آگاهی و تفکر جوامع
ب - تغییر در مفاهیم اجتماعی و ایجاد غالب های جدید برای آنها
د – ایجاد تعاملات جدید در زمینه های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی بین جوامع
 آثار وسائل ارتباط جمعی بر جامعه :
1 – ایجاد انگیزه ها و نگرشهای مثبت و منفی در جامعه
2 – ایجاد و رشد رفتارهای مقبول و غیر مقبول اجتماعی
3 – افزایش یا کاهش مشروعیت های سیاسی حکومتها در دنیا
4 – ایجاد هماهنگی یا از هم گسیختگی فکری در جامعه و پی ریزی افکار عمومی
 تعریف امنیت : بطور کلی توان یک ملت یا یک فرد در حفظ ارزش های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی را امنیت می گویند .
تاثیر رسانه های جمعی بر امنیت جامعه :
1 – ایجاد یک هویت عمیق و ریشه دار ملی یا ترویج بی هویتی
2 – ایجاد حس مسئولیت و حساسیت درقبال مصالح عمومی و عمل به قانون
3 – شکل دادن به افکار عمومی متناسب با مقتضیات امنیتی ، سیاسی و اقتصادی و ...
4 – افزایش ضریب اعتماد افکار عمومی نسبت به حاکمیت
 گزارش : در معنای لغوی عبارتست از شرح و تفسیر کردن ، خبر دادن ، اطلاع دادن، تبلیغ و جستجو کردن ، رسانیدن ، انجام دادن ، اظهار کردن و اداکردن
گزارش : عبارتست از بیان تشریحی و توصیفی یک خبر، رویداد یا موضوع اجتماعی به عبارت دیگر گزارش ، هنر بیان مستقیم یا غیر مستقیم واقعیت هاست .
 انواع گزارش : 1 ) خبری 2 ) غیر خبری
ساختار : عنوان - مقدمه - متن اصلی - نتیجه ( انتقادات و پیشنهادات ) به ازای هر انتقاد، راه حل را نیز بیان کنید .
سئوالات :
1- تعريف ارتباط ( طبق نظريه ميكي اسميت يا كولي ) ؟
2- مفهوم دهكده جهاني چيست ؟
3- پيامدهاي ارتباطات در جوامع انساني را بطور كلي نام برده ، براي هركدام دو مورد را بيان كنيد؟
4- تعريف افكار عمومي را بنويسيد؟
5- مخاطب را در ارتباط با پيام تعريف كنيد ؟
6- رابطه مخاطب با رسانه ها را بنويسيد؟
7- آثار وسايل ارتباط جمعي بر جوامع را بنويسيد؟

بنیانگذاران علم ارتباط

دنیای امروز تسخیر فن‌آوری اطلاعاتی و ارتباتی است و این فن آوری آنچنان بشریت را از فاصله‌های دور و کران تا کران به هم نزدیک نموده که گویی در کنار هم نشسته‌اند و با هم زندگی می‌کنند. چهره به چهره در حال گفتگو و آن هم روی یک فرش و زیر یک سقف. بدون هیچ تردیدی بشر برای زیستن در دنیای امروز به اطلاعاتی که او را در زندگی روزمره‌اش یاری و مدد می‌رساند نیازمند است با گسترش علم و تکنولوژی قطعا نیازش به اطلاعات بروز و پیشرفته حیاتی و یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد بود.
امروز انسانها در دنیایی روزگار سپری می‌کنند که سپهر نیلگون مملو ازپیامها و اطلاعات است چرا که ماهواره‌های ارتباطی در مدار لاتیناهی این سپهر در حرکت و چرخش‌اند. چرا که امروز تمامی وسایل ارتباط جمعی از جمله رادیو ، تلویزیون ، مطبوعات ، سینما ، تئاتر و اینترنت و دهها وسیله ارتباطی دیگر را در حال ارسال پیامهای جاذب و متنوع به میلیونها مخاطب در اقصی نقاط جهان می‌باشند و نفش عمده‌ای را در پیشرفت بشر ایفا می‌کنند. بگونه‌ای که عصر حاضر را عصر انقلاب ارتباطات و انفجار اطلاعات نامیدند که همین طور هم هست.

مارشال مک لوهان‌

او بعنوان یکی از بنیانگذاران ارتباطات جمعی شناخته شده است از اهالی کشور کانادا می‌باشد. این دانشمند به سال 1911 میلادی در شهر آلبرتا در ایالت ادمونتون بدنیا آمد. ابتدا در رشته ادبیات و فلسفه و در دانشگاه مونی توبا Monitoba به تحصیل پرداخت و سپس ادبیات انگلیسی را در دانشگاه کمبریج دنبال کرد. نظرات مک لوهان باعث بحث و جدل فراوان بین اندیشمندان شده او جریان فکری مثبتی بر شاخص‌های جامعه شناسی را ادامه داد.
سعی کرد از راه طبقه بندی شاخص‌ها و استنتاج جهت تحولات اجتماعی با عنایت به تغییرات مشهود پیش بینی کرد. مک لوهان عامل اساسی تحول را در زیر بنای فنی و اقتصادی و جمعیتی بلکه در نظامهای ارتباطی نشر اطلاعات و پخش پیامها می‌داند. و سعی او بر این است که با توجه به تغییرات اساسی نظامهای ارتباطی ، شکل و تسلسل مراحل زندگی اجتماعی را توضیح دهد.

ویلبر شرام‌ (willbur schramum)

بیشتر صاحبنظران ارتباطی بر این باورند که ویلبرشرام بنیانگذار اصلی حوزه مطالعات ارتباطی است او تلاش گسترده‌ای را در این راه انجام داده ، کتاب زندگی و اندیشه پیشتازان علم ارتباطات و چندین کتاب دیگر مرهون کوشش‌های بی‌وقفه این مرد بزرگ است. آقای ویلبرشرام در سال 1907 میلادی در ماریتا واقع در ایالت اوهایو متولد شد و در سال 1929 میلادی از بخش فای بتا کاپا انجمن افتخاری دانشجویان ممتاز آمریکا در دانشکده ماریتا فارغ التحصیل گردید.
بعدها جهت اخذ فوق لیسانس به سال 1930 وارد دانشگاه هاروارد شد و پس از آن برای ادامه تحصیل در دوره دکترای تخصصی (ph D) ادبیات انگلیسی رهسپار دانشگاه ایالتی آیووا شد. سپس با گذراندن یک دوره دو ساله موفق به اخذ فوق دکتری در رشته روان شناسی شد. در بین سالهای 1943 تا 1947میلادی به سمت مدیر دانشکده روزنامه نگاری آیووا منصوب شد و در آنجا تدریس خود را از سر گرفت.

استیون اچ.چافی‌

آقای استیون اچ.چافی به سال 1935 میلادی در بخش جنوبی کالیفرنیا دیده به جهان گشود. بعدها پس از اخذ درجه لیسانس در سال 1957 میلادی وارد دانشگاه ردکندز شد و فوق لیسانس را در سال 1962 در دانشگاه uclA گذراند. او برای گرفتن PHD دکترای تخصصی ارتباطات رهسپار دانشگاه آستفورد گردید. استیون اچ.چافی ار اساتید ممتاز جانت ام پک بخش ارتباطات بین المللی دانشگاه آستفورد بود.
طی سالهای 1980 میلادی تا 1981 مدیر دانشکده روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی دانشگاه ویسکانسین ، مادیسون بود و از سال 1985 تا 1990 ریاست بخش ارتباطات دانشگاه استفورد را بر عهده داشت و همچنین طی سالهای 1996 تا 1997 میلادی امور اجرایی آنرا در دست گرفت. او رئیس سابق و عضو پیشین انجمنبین المللی ارتباطات I CA بود. برخی از آثار اچ چافی به چاپ رسیدند از جمله ارتباطات سیاسی، تلویزیون و رفتار انسانی، درس نامه علوم ارتباطات و مشاهده خودمان.

ارتباطات یک فرایند سازمان یافته برای تبادل اطلاعات بین قسمتها، و معمولا از طریق یک رشته علائم می باشد. علوم ارتباطات یک شاخه دانشگاهی برای مطالعه ارتباطات است.
روش ها و اجزا ارتباطات

اجزا متداول شناخته شده ارتباطات شامل موارد زیر است:
کانال، زمینه، محیط، پس خورد، تداخل امواج، پیغام، دریافت کننده، و منبع.
فرایند ارتباطات آن چیزی است که به بشر اجازه می دهد تجارب و دانش را به اشتراک بگذارد. شکل های متداول ارتباطات انسانی عبارتند از: زبان علامت، مکالمه، نوشتن، اشاره، و پخش رادیوئی. ارتباطات می تواند به یکی از صورتهای متقابل، یک طرفه، ارادی یِا غیر ارادی باشد؛ همچنین می تواند شفاهی یا غیر شفاهی باشد. به علاوه ارتباطات می تواند درون فردی و میان فردی باشد.
تعریف ارتباطات : تعریف واحدی از ارتباطات که همه را قانع کند وجود ندارد. در 1970، فرانک دنس 126 تعریف انتشار یافته را شناسائی کرد. از نظر برخی مردم "ارتباطات" بر مفاهیم متفاوت ، و گاهی متضاد دلالت دارد. از یک طرف، معنی آن تبادل متفکرانه دیدگاه ها از طریق یک مکالمه معنادار بین دو انسان می باشد؛ هر چند، می شود آن را به پیام ساده ارسال شده، بدون تفکر یا درخواست بازخورد، اطلاق کرد. با این تعریف اخیر، می توان گفت ماشین ها و جانوران پائین تر نیز ارتباط برقرار می کنند.
موانع ارتباطات : نگرانی مرتبط با ارتباطات، با عنوان درک اطلاعات شناخته می شود. این نگرانی به تاثیر پذیری به وسیله خود پنداره یک شخص گرایش دارد. در کنار درک، ارتباطات می تواند
توسط عوامل کنار گذاشتن، عدم تشخیص و قطبش آسیب ببیند.
شکل های ارتباطات: ارتباطات حیوانات- ارتباطات میان فردی) بازار یابی تبلیغات( -روابط عمومی )ارتباطات عمومی( ارتباطات درون فردی- ارتباطات غیر شفاهی) ارتباطات گفتاری-( ارتباطات راه دور )ارتباطات به وسیله کامپیوتر ( ارتباطات میان فرهنگی -نظریه ارتباطات

 

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۸٥/٤/٧ ] [ ٢:٤۱ ‎ب.ظ ] [ محمد حیدر یعقوبی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دانشجوی دوره دکتری برنامه درسی ورودی 1391 دانشگاه خوارزمی هستم. مدرک ماستری در تعلیم و تربیه را از اولین دوره ماستری پداگوژی در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1388 گرفتم و استاد پوهنتون(دانشگاه) بامیان از سال 1383 الی 1389 بودم و از سال 1390 الی میزان 1391 با دانشگاه کاتب همکاری داشتم. قصدم از ایجاد این وبلاگ جمع آوری موضوعات پداگوژیکی است که از سایتهای دیگر دریافت و در این وبلاگ منسجم گردد. هنوز به خود اجازه نوشتن در زمینه پداگوژی را نداده ام. آرزویم شادبودن انسانهاست و موفقیتشان.
صفحات دیگر
امکانات وب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

آمار وبلاگ

  • کاربران آنلاین :

  • بازديدها :

خدمات وبلاگ نویسان

خدمات وبلاگ نویسان جوان

انواع کـد های جدید جاوا تغیــیر شکل موس