فیلم های متحرک

 

 

فیلمها و تصاویر متحرک امروزه از غنی ترین منابع آموزشی محسوب می شوند. تصاویر متحرک عکسهایی هستند که پی در پی و پشت سرهم و با سرعت می آیند که هر کدام از این عکسها را یک قاب می نامند. در تصاویر متحرک هیچ چیز متحرک نیست.

 

 جز نوار فیلم که در داخل پروژکتور حرکت می کند و عکسها را نشان می دهد. با توجه به اینکه تصاویر حاصله از کاربرد فیلمهای متحرک، توهم حرکت را در بیننده بوجود می آورند، فیلمها و نوارهای ویدئویی را توأماً تحت عنوان تصاویر متحرک نام می برند. تصاویر متحرک حرکات را آنطور که اتفاق می افتد در اختیار ما قرار می دهد و بیشتر اوقات می توانند به عنوان وسیله ای برای ارزیابی دانش شاگردان و یا قدرت آنان در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گیرند و قادر به جبران تفاوتهای فردی در سوابق گذشته شاگرد هستند.

انواع فیلمهای متحرک
فیلمهای 8 میلی متری، 16 میلی متری، 35 میلی متری و 70 میلی متری.

 

از میان فیلمهای آموزشی، فیلم 8 میلی متری معمولی از قدیمی ترین استانداردهای فیلم در جهان است که به نامهای 8 دوبل، 8 استاندارد و 8 ساین نیز نامیده می شود. فیلمهای 16 میلی متری یکی از پر مصرفترین مواد آموزشی محسوب می شوند.

 


این نوع فیلمها برای نمایش در گروههای بزرگتر رضایت بخش هستند. ولی فیلمهای 8 میلی متری در گروههای متوسط، کوچک و یا مطالعه انفرادی استفاده می گردند. برای دستیابی به کیفیت بیشتر، معمولاً تولید را با استفاده از فیلمهای اندازه بالا و یا نوار ویدئو انجام می دهند. مثلاً کپی های حاصل از استاندارد 16 میلی متری دارای کیفیتی به مراتب بهتر از کپی های حاصله از استاندارد 8 میلی متری است. فیلم 8 میلی متری روشنی کمتری داشته و برفک بیشتری دارد و برای نمایش در تلویزیون مناسب نیست.

 


بدیهی است که هر قدر اندازۀ فریم فیلم بزرگتر باشد، وضوح تصاویر آن نیز بیشتر است. فیلم های 70 میلی متری امروز به سینمای حرفه ای اختصاص دارد و به خاطر هزینۀ زیاد برای کارهای آموزشی به صرفه نیست.
اساس فیلمهای متحرک را ثبات بصری تشکیل می دهد. فیلمها از یک سری تصاویر ثابت تشکیل شده اند که هر کدام تغییر مختصری در حرکت دارند و در حالت نمایش توسط خطای بصری متحرک به نظر می رسند و در واقع توهم حرکت را در ذهن ایجاد می کنند.

صدا در فیلمهای متحرک
دو نوع سیستم صوتی در فیلمهای متحرک وجود دارد، یکی اپتیک یا نوری و دیگری مغناطیسی. در سیستم اپتیک، ارتعاشات صدا بصورت ارتعاشات نوری در باند صدا چاپ می شود و در طریقه مغناطیسی صداگذاری بر روی فیلم با استفاده از حاشیه باند صدا که با نوار مغناطیسی پوشانده شده، صورت می گیرد.

سرعت و حرکت فیلم در دوبینها و پروژکتورها
اطلاع از سرعت حرکت فیلم متحرک در دوربینها و پروژکتورها امکان اجرای بعضی تکنیکهای خاص را برای ما فراهم می سازد. واحد پخش میزان سرعت فیلم متحرک در دوربینها و پروژکتورها فریم در ثانیه است. در حالت عادی سرعت حرکت فیلم در دوربینهای فیلمبرداری معادل 16 تا 18 فریم در ثانبه برای فیلمهای صامت و 24 فریم در ثانیه برای فیلمهای ناطق است.

سرعتهای دیگر عبارتند از:
8 فریم در ثانیه؛ برای حرکت تند
16 فریم در ثانیه؛ برای حرکت عادی صامت
24 فریم در ثانیه؛ برای حرکت عادی ناطق
32 فریم در ثانیه؛ برای حرکت آهسته ضعیف
64 فریم در ثانیه؛ برای حرکت آهسته دقیق

 


در نتیجه زیادتر کردن سرعت دوربین به میزان دو یا سه یا چهار برابر، سرعت معمولی بدست می آید. مثلاً هنگام فیلمبرداری اگر در دوربین، اگر سرعت حرکت 24 باشد، در پروژکتور هم 24 باشد، حرکت عادی است. اگر در دوربینی 64 باشد در پروژکتور 24، نوع سرعت نمایش فیلم آهسته است. اگر در دوربینی 24 باشد و در پروژکتور 16، نوع حرکت آهسته ضعیف است. اگر در دوربینی 16 باشد، در پروژکتور 24، نوع حرکت سریع است. جدول زیر رابطۀ این کمیتها را نشان می دهد (احدیان، 1374).

/ 0 نظر / 37 بازدید