یک درس دیگر از عاشورا

با سلام بر روح پویای امام حسین (ع)

امام حسین (ع) به من یاد داد که اگر یک واجب مهم تر از واجب دیگر وجود داشت، وظیفه این است که آن واجب مهم تر را انجام دهیم و آن واجب دیگر را اگر به قیمت از دست دادن جانمان خواهد بود باید رها کنیم.

همان طور که می دانیم حج واجب است و اگر کسی به حج بی توجهی کند و آن را رها کند حکمش قتل است. امام حسین (ع) حج را رها کرد، (بی توجهی نکرد) زیرا دشمنان دین می خواستند که ایشان را در خانه خدا شهید کنند و شاید به این دلیل که امام می خواست که به من این درس را بدهد که حج واجب است ولی واجب تر دیگر که مهم تر است و آن امر به معروف و نهی از منکر است را نباید فراموش کرد.

حتی می توان این را دریافت کرد که ایشان یک نوع مدیریت تضاد را مطرح کرد، که ما باید به آن توجه کنیم و آن را در زندگی خود عملی نماییم. مدیریت تضاد یکی از بحثهای جدیدی در مدیریت علمی امروز است که روز به روز توجه فراوانی از دیدگاه اندیشمندان مدیریت به آن شده است.

/ 0 نظر / 27 بازدید