آشنایی با انواع الگو های تدریس

آشنایی با انواع الگو های تدریس

 

انتخاب روش تدریس اثربخش به مقوله ی یکی از عناصر مهم برنامه ی درسی و طراحی آوزشی و چگونگی انتقال مفاهیم درسی و یافتن راهی آسان و در خور فهم به فراگیران در فضایی پذیرا و پر جنب و جوش وظیفه ای است که همواره سنگینی و مسئولیت آن را بر خود احساس می کنند.

انواع روش های فعال:

روش قصه گویی: در کنار برنامه های آموزشی با نقل قصه ای می توان به جای خشکی و یکنواختی تنوع و جذابیت را نشاند و فرآیند یاددهی- یادگیری را اثربخش تر کرد.

 

کاربرد قصه گویی در دروس:

در ادبیات سبب کسب مهارت های زبانی، در هدیه های آسمان به طور غیرمستقیم با نکته های اخلاقی و رهگشا آشنایی پیدا می کنند در دروس تاریخ و علوم اجتماعی، پیام درسی عینی و رد درس علوم بعضی از مفاهیم مربوط به حیوانات را آموزش می دهد.

شیوه های قصه گویی:

1- قصه خوانی ساده    2- قصه گویی ساده      3- قصه گویی همراه با قلید صدا

4- قصهُ گویی همراه با حرکات اعضای بدن     5- قصه گویی همراه با پرده خوانی

6- قصه گویی همراه با بازیگران پنهان و آشکار         7- قصه گویی با استفاده از عروسک

فواید قصه گویی:

1- افزایش قدرت تفکر، گوش دادن و درک مطلب.

2- عادت دادن کودکان به سخن شنیدن و اظهار عقیده که سبب رشد کلامی و شناختی می شود.

3- صمیمیت میان والیدن، مربیان و دانش آموزان.

4- برقراری امنیت روانی و اصلاح رفتار کودکانی که دارای مشکلات عاططفی و رفتاری هستند.

5- عمق بخشیدن به دانش و آگاهی.

6- اثرگذاری بر تکوین شخصیت کودکان.

7- شناخت علمی، قضاوت منطقی، بالندگی تفکر واگرا.

8- آشنایی و الفت با مطالعه و یادگیری خودانگیخته .

9- خشکاندن ریشه انحرافان و کژروی ها.

10- انتقال اندیشه ها و تجربه ها و شناخت جنبه های مختلف زندگی.

1- روش بارش مغزی:

راهبردی فعال، گروهی و انگیزه آفرین که می توان از دانش آموزان گروه های کوچک تشکیل داد تا بر موضوعی افکار را متمرکز، گفت و گو و تبادل نظر کنند

قوانین بارش مغزی:

1- انتقاد ممنوع است. 2- اصلاح و ترکیب اندیشه ها مهم است. 3- گفتن هر مطلبی آزاد است که همراه با رفتار احترام آمیز، گوش دادن، نگاه کردن، یادداشت برداری، توجه داشتن باشد. 4-  کمیت انیشه ها بهتر است .

روش اجرا:

1- توضیح روش و هدف برای دانش آموزان توسط معلم

2- انتخاب موضوع و توضیح توسط معلم که موضوع نباید یکی باشد، نیاز به داوری نباشد، عینی و ملموس باشد.

3- گروه بندی دانش آموزان که به صورت تصادفی می باشد

4- انتخاب رهبر و منشی که وظیفه رهبر رعایت قوانین و جلوگیری از انتقاد، توجه به وقت، تشویق افراد

            برای بیان نظرات، و وظیفه ی منشی در هر گروه ثبت نظرات گروه است.

5- آشنا شدن دانش آموزان با قوانین جلسه

6- یادداشت نظرات در مدت معین

7- بازنگری نظرات، تغییر یا ترکیب، حذف موارد مشابه، ارائه چکیده دیدگاه های هر گروه

8- واگذاری رهبری گروه به دانش آموزان

محاسن روش بارش مغزی:

در این روش که طوفان مغزی یا فوران اندیشه ها هم نام دارد می توان موضوع یا مسئله ای که توسط معلم که نقش هدایت کننده را دارد مطرح و اعضای گروه با متمرکز نمودن افکار خود در کلاس در کمال آزادی در مورد یافتن راه حل تبادل نظر و اندیشه ها به صورت فی البداهه باز و روشن می شود.

در روش بارش مغزی تأکید بر فرآیند تولید پاسخ ها است نه ارزشیابی.

تولید پاسخ های متنوع، کسب مهارت های خلاقیت، توانایی حل مسأله، حل مسائل روزمره، در اختیار گذاشتن اصلاعات مهم می باشد.

محدودیت این روش:

وقت گیر بودن آن است.

2- روش نمایش خلاق:

دانش آموزان با راهنمائی معلم داستان، شعر و یا تصویری را پس از تجزیه و تحلیل صحنه ها شخصیت ها و گفت و گوها اجرا می کنند و اندیشه های انتزاعی به گونه ی عینی و ملموس همراه با شور و نشاط و جذاب و تنوع بخشی به فعالیت های یاددهی و یادگیری می باشد.

فواید نمایش خلاق:

1- سازگاری هدف های آموزشی نمایش خلاق با روحیات دانش آموزان دوره ی ابتدایی

2- امکان پرورش مهارت های گوش دادن، زبانی، تفکر انتقادی

3- بهره جویی از چند حس و تقویت حافظه ی عملی ( حرکتی).

4- دور بودن از شرایط رسمی کلاس و پی بردن معلم به حالات درونی و آشفتگی های روانی

عناصر با اهمیت در نمایش خلاق:

1- هوشیاری حسی                2- تعامل        3- رفتارهای عاطفی              4- حرکت

مراحل نمایش خلاق:

1- انتخاب و تعریف داستان مناسب برای بچه ها، زیرا قصه لازمه نمایش خلاق است

2- داستان با کمک دانش آموزان به مراحل و صحنه های مختلف تقسیم و روی تابلو نوشته می شود.

3- انتخاب یک یا چند صحنه بای اجرا با رأی گیری فراگیرام

4- گفت و گو درباره شخصیت پردازی، وضعیت ظاهری، زمان که می شود ابزار و وسایل و لباس ها به صورت تخیلی و با عقب کشیدن میز و نیمکت ها صحنه آماده شود.

5- انتخاب بازیگران با توجه به توانایی های دکانش آموزان توسط معلم

6- اجرای صحنه ی انتخاب شده با علامت از قبل تعیین شده

7- پیوند بازیگران به جمع و ارزشیابی از کارشان با هدایت معلم و تمیز خوب از بد و آشکار کردن محاسن و معایب.

8- پیدا کردن پنج نکته ی مورد علاقه و پنج نکته که در بازی بعدی اصلاح شود.

9- برنامه ریزی با دانش آموزانی که انتخاب نشده اند و انتخاب بازیگر جدید که در نوبت بعد چه نقشی دارند.

10- ارزشیابی مجدد نمایش و تکرار در صورت داشتن وقت.

وظایف معلم:

ایجاد شرایط مطلوب و ارتباط قابل اعتماد و صمیمانه بین او و فراگیران، احترام به عقاید دانش آموزان، برقراری امنیت روانی، دور ساختن نگرانی

/ 0 نظر / 182 بازدید